DZIAŁ LITURGICZNY

Wino mszalne produkowane w tej winnicy jest ściśle związane z zasadami określonymi w "Zarządzeniu, dotyczącym użycia wina w świętowaniu Eucharystii".

POŚWIĘCENIE PIWNICY VIN-BAD

Piwnica Win Badeńskich Vin-Bad została poświęcona przez Biskupa Diecezji Włocławskiej Wiesława Alojzego Meringa. Wino mszalne używane do świętowania Eucharystii względnie Wieczerzy musi być uzyskiwane z winogron w sposób naturalnie czysty. Winnica rodziny Engist od wielu lat jest wytwórcą i dostawcą wina do sprawowania Eucharystii w Archidiecezji Freiburskiej. Hans-Jörg Engist osobiście nadzoruje od początku do końca proces produkcji wina mszalnego.
Biskup Mering poświęcenieWino mszalne produkowane w tej winnicy jest ściśle związane z zasadami określonymi w "Zarządzeniu, dotyczącym użycia wina w świętowaniu Eucharystii" wydanym w roku 1976. Zasady te są rygorystycznie przestrzegane, z mocą przysięgi uznanej przez Archidiecezję. Zasady te np. zabraniają dosładzanie win cukrem, pod rygorem wykluczenia ze Związku Winiarskiego, a Vin-Bad przy realizacji zamówień na wina mszalne dostarcza tylko te wina, które posiadają tytuł i które zostały wyprodukowane zgodnie z tymi zasadami. Te wina używane są także w Polsce, między innymi w Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie i w Katedrze Włocławskiej.

W Kościele w Polsce zdarza się, że duchowni używają do Eucharystii wina nieznanego pochodzenia, jak również win, których proces wytwarzania nie jest znany. Należy podkreślić. że o winie wielokrotnie mowa jest w Biblii (winorośl owija się jak czerwona nić przez Pismo Święte, począwszy od księgi Rodzaju , a kończąc na Apokalipsie św. Jana).

W świętowaniu Eucharystii wspominamy Ostatnią Wieczerzę Chrystusa Pana z uczniami, w czasie której użył wina, które przemienił w swoją Krew. Dlatego są hierarchowie Kościoła, którzy troszczą się, aby do kościołów w ich diecezjach trafiały wina mszalne wiadomego pochodzenia i by wina używane podczas liturgii posiadały etykiety wina mszalnego, numer kontrolny, które mają taki tytuł i zostały wyprodukowane zgodnie zasadami ujętymi w "Zarządzeniu dotyczącym użycia wina w świętowaniu Eucharystii". Arcybiskup Henryk Józef Muszyński, Prymas senior, był przed wielu miesiącami inicjatorem spotkania przedstawiciela Vin-Bad z przedstawicielem Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski, był nim ówczesny wieloletni przewodniczący tej Komisji - Biskup Legnicki Stefan Cichy. Arcybiskup Henryk Józef Muszyński, Prymas senior, Biskup Legnicki Stefan CichyKomisji tej bardzo zależy na godnym przygotowaniu i zapewnieniu właściwej materii w świętowaniu Najświętszej Ofiary. Działania Vin-Bad wspiera Włocławski Biskup Diecezjalny Wiesław Alojzy Mering oraz Arcybiskup Józef Kowalczyk, Prymas Polski senior.Arcybiskup Józef Kowalczyk, Prymas Polski, Biskup Diecezjalny Wiesław Alojzy Mering Informacja o Piwnicy Win Badeńskich Vin-Bad ukazała się w 67 numerze kwartalnika Komisji d.s Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski "Anamnesis".

Wskazania dotyczące materii Eucharystii

Bp. Adam BałabuchW Polsce są oferowane księżom przez nieuprawnionych dostawców tzw. "wina mszalne" o nie wiadomym pochodzeniu, niskiej jakości, konserwowane chemicznie, rozlewane po za miejscem wytworzenia nie posiadające żadnej analizy laboratoryjnej i kontroli odpowiedniego urzędu jakimi są instytuty wina działające w oparciu na prawie winiarskim kraju pochodzenia. Dlatego też, aby kwestie wina do świętowania Eucharystii właściwie uporządkować Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski pod przewodnictwem Biskupa Adama Bałabucha, przewodniczącego komisji opracowała "Wskazania dotyczące materii Eucharystii" oraz "Zarządzenie do Wskazań w sprawie materii Eucharystii dotyczące rejestru producentów oraz dostawców chleba i wina mszalnego do celebracji Eucharystii". Aby zapewnić winu substancję ważną, godną i dozwoloną do świętowania Eucharystii w oparciu o wskazania Kongregacji Doktryny Wiary Polscy Biskupi w dniu 07.10.2015 roku. na 370 zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski prawomocnie przyjęli i uchwalili oba te dokumenty jako Uchwałę nr 25/370/2015 , która teraz jest obowiązująca w Polskim Kościele.

WINO MSZALNE

Przy realizacji zamówienia wina mszalnego tworzy się łańcuch zaufania:
zaprzysiężony producent - zaprzysiężony dostawca - kościół. Michał Kachel-Tujdowski był pierwszym zaprzysiężonym dostawcą wina mszalnego do sprawowania Eucharystii w kraju. Dostarcza tylko te wina, które zostały wyprodukowane zgodnie z "Zarządzeniem o użyciu wina mszalnego podczas świętowania Eucharystii" przez zaprzysiężonego winiarza. wino mszalneObecnie Piwnica Win Badeńskich Vin-Bad oferuje wina mszalne z tytułem i Urzędowym Numerem Kontrolnym: Rivaner Kabinett 2008, Ruländer Kabinett 2008, Muskateller Kabinett 2007, Chardonnay Spätlese Trocken 2008, Müller-Thurgau Kabinett 2012, Abbas 2012.wino mszalne-2

Ordynariat Arcybiskupi Freiburg. Dokument oryginalny.
Uznanie Weingut Engist za dostawcę wina mszalnego.

Wersja polska. Ordynariat Arcybiskupi Freiburg. Uznanie Weingut Engist za dostawcę wina mszalnego.

Archidiecezja Freiburg Generalny Wikariat. Uznanie dostawcy wina mszalnego. Dokument oryginalny.

Archidiecezja Freiburg Generalny Wikariat. Uznanie
dostawcy wina mszalnego. Wersja polska.

ZARĘCZENIA O POCHODZENIU WIN

Piwnica Vin-Bad dostarcza wina, które pochodzą z wiadomych szczepów winnych, z wiadomego miejsca produkcji, pochodzenia i tylko od takich producentów wina mszalnego, którzy są zaprzysiężeni, że przy produkcji wina mszalnego wypełniają zasady obowiązujące w danym kraju, określone przez "Zarządzenie o użyciu wina mszalnego podczas sprawowania Eucharystii", a przysięga jest odnawialna.

Parafia Archikatedralna przy Bazylice Prymasowskiej p.w. Wniebowzięcia NMP Sanktuarium Św. Wojciecha.

Parafia Katedralana p.w. Wniebowzięcia NMP we Włocławku.

Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli.

Parafia Wniebowzięcia NMP - Bazylika Mniejsza w Krzeszowie.

WYSTĄPIENIA

Michał Kachel-Tujdowski - udział w wystąpieniu na temat win mszalnych w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie.

etykieta wina mszalne

LICENCJE

Diecezja Włocławska

Archidiecezja Gnieźnieńska

Diecezja Kaliska

Diecezja Drohiczyńska

Diecezja Świdnicka

Diecezja Toruńska

Diecezja Płocka

Diecezja Legnicka

Biskup Rzeszowski

KONTRETYKIETA WINA MSZALNEGO

Wino mszalne wyprodukowane zgodnie z "Zarządzeniem dotyczącym użycia wina w świętowaniu Eucharystii" przez zaprzysiężonego winiarza.

etykieta wina mszalne
Powrót do góry